Đánh giá


No reviews yet!


Sơ lược

2 chị em song sinh ga-in và soo-in vì số nợ mà bố mẹ để lại mà bị bắt đi bán. Rồi bị 1 tên biến thái ở buổi đấu giá mua về làm nô lệ. Tại nhà tên biến thái ga-in phát hiện 1 căn phòng bí mật mà xung quanh bị bao phủ bởi khỏi đen....

Các chương


Chapter 111 31 views
Chapter 110 26 views
Chapter 109 12 views
Chapter 108 59 views
Chapter 107 33 views
Chapter 106 54 views
Chapter 105 45 views
Chapter 104 24 views
Chapter 103 17 views
Chapter 102 9 views
Chapter 101 11 views
Chapter 100 42 views
Chapter 99 54 views
Chapter 98 24 views
Chapter 97 13 views
Chapter 96 17 views
Chapter 95 12 views
Chapter 94 10 views
Chapter 93 8 views
Chapter 92 11 views
Chapter 91 8 views
Chapter 90 15 views
Chapter 89 20 views
Chapter 88 14 views
Chapter 87 11 views
Chapter 86 8 views
Chapter 85 8 views
Chapter 84 9 views
Chapter 83 12 views
Chapter 82 9 views
Chapter 81 14 views
Chapter 80 10 views
Chapter 79 8 views
Chapter 78 8 views
Chapter 77 13 views
Chapter 76 8 views
Chapter 75 11 views
Chapter 74 9 views
Chapter 73 9 views
Chapter 72 8 views
Chapter 71 9 views
Chapter 70 9 views
Chapter 69 10 views
Chapter 68 10 views
Chapter 67 9 views
Chapter 66 13 views
Chapter 65 10 views
Chapter 64 11 views
Chapter 63 12 views
Chapter 62 10 views
Chapter 61 11 views
Chapter 60 13 views
Chapter 59 16 views
Chapter 58 12 views
Chapter 57 10 views
Chapter 56 7 views
Chapter 55 11 views
Chapter 54 16 views
Chapter 53 17 views
Chapter 52 12 views
Chapter 51 13 views
Chapter 50 15 views
Chapter 49 13 views
Chapter 48 13 views
Chapter 47 13 views
Chapter 46 13 views
Chapter 45 19 views
Chapter 44 12 views
Chapter 43 17 views
Chapter 42 15 views
Chapter 41 21 views
Chapter 40 28 views
Chapter 39 28 views
Chap 38 25 views
Chap 37 27 views
Chap 36 26 views
Chap 35 26 views
Chap 34 27 views
Chap 33 27 views
Chap 32 24 views
Chap 31 23 views
Chap 30 27 views
Chap 29 24 views
Chap 28 25 views
Chap 27 21 views
Chap 26 24 views
Chap 25 24 views
Chap 24 21 views
Chap 23 20 views
Chap 22 24 views
Chap 21 27 views
Chap 20 29 views
Chap 19 27 views
Chap 18 27 views
Chap 17 27 views
Chap 16 27 views
Chap 15 27 views
Chap 14 27 views
Chap 13 27 views
Chap 12 32 views
Chap 11 38 views
Chap 10 38 views
Chap 9 45 views
Chap 8 43 views
Chap 7 46 views
Chap 6 46 views
Chap 5 51 views
Chap 4 57 views
Chap 3 56 views
Chap 2 60 views
Chap 1 82 views


Comment

Please Register or Login to comment!
All content on DOCTRUYENHHENTAI.NET is collected on the internet. So there are any issues regarding selling rights, please contact me directly at the email address [email protected] If your request is reasonable we will remove it immediately.
Sincerely thank you !!