Đánh giá


No reviews yet!


Sơ lược

2 chị em song sinh ga-in và soo-in vì số nợ mà bố mẹ để lại mà bị bắt đi bán. Rồi bị 1 tên biến thái ở buổi đấu giá mua về làm nô lệ. Tại nhà tên biến thái ga-in phát hiện 1 căn phòng bí mật mà xung quanh bị bao phủ bởi khỏi đen....

Các chương


Chapter 111 114 views
Chapter 110 65 views
Chapter 109 39 views
Chapter 108 70 views
Chapter 107 50 views
Chapter 106 67 views
Chapter 105 54 views
Chapter 104 44 views
Chapter 103 33 views
Chapter 102 21 views
Chapter 101 21 views
Chapter 100 67 views
Chapter 99 70 views
Chapter 98 37 views
Chapter 97 21 views
Chapter 96 27 views
Chapter 95 19 views
Chapter 94 19 views
Chapter 93 16 views
Chapter 92 19 views
Chapter 91 17 views
Chapter 90 27 views
Chapter 89 30 views
Chapter 88 21 views
Chapter 87 23 views
Chapter 86 14 views
Chapter 85 17 views
Chapter 84 15 views
Chapter 83 24 views
Chapter 82 27 views
Chapter 81 26 views
Chapter 80 17 views
Chapter 79 17 views
Chapter 78 17 views
Chapter 77 24 views
Chapter 76 16 views
Chapter 75 18 views
Chapter 74 19 views
Chapter 73 16 views
Chapter 72 16 views
Chapter 71 24 views
Chapter 70 18 views
Chapter 69 15 views
Chapter 68 18 views
Chapter 67 18 views
Chapter 66 20 views
Chapter 65 16 views
Chapter 64 18 views
Chapter 63 20 views
Chapter 62 19 views
Chapter 61 19 views
Chapter 60 19 views
Chapter 59 27 views
Chapter 58 18 views
Chapter 57 14 views
Chapter 56 13 views
Chapter 55 17 views
Chapter 54 21 views
Chapter 53 25 views
Chapter 52 20 views
Chapter 51 16 views
Chapter 50 24 views
Chapter 49 18 views
Chapter 48 23 views
Chapter 47 24 views
Chapter 46 19 views
Chapter 45 28 views
Chapter 44 24 views
Chapter 43 30 views
Chapter 42 24 views
Chapter 41 31 views
Chapter 40 45 views
Chapter 39 54 views
Chap 38 52 views
Chap 37 56 views
Chap 36 57 views
Chap 35 56 views
Chap 34 61 views
Chap 33 56 views
Chap 32 54 views
Chap 31 59 views
Chap 30 59 views
Chap 29 54 views
Chap 28 60 views
Chap 27 54 views
Chap 26 51 views
Chap 25 57 views
Chap 24 54 views
Chap 23 54 views
Chap 22 57 views
Chap 21 57 views
Chap 20 60 views
Chap 19 60 views
Chap 18 55 views
Chap 17 58 views
Chap 16 58 views
Chap 15 56 views
Chap 14 64 views
Chap 13 62 views
Chap 12 60 views
Chap 11 65 views
Chap 10 69 views
Chap 9 76 views
Chap 8 68 views
Chap 7 79 views
Chap 6 76 views
Chap 5 87 views
Chap 4 94 views
Chap 3 89 views
Chap 2 98 views
Chap 1 123 views


Comment

Please Register or Login to comment!
All content on DOCTRUYENHHENTAI.NET is collected on the internet. So there are any issues regarding selling rights, please contact me directly at the email address [email protected] If your request is reasonable we will remove it immediately.
Sincerely thank you !!